zakupy moda sklep

Regulamin

I. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym FASHION & STYLE działającym pod adresem: www.sklep.fashionstyle.blog, który prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Sprzedawcy – rozumie się przez to FASHION & STYLE. z siedzibą w Makowie przy ul. Lipowej 57, 26-640 Skaryszew

b) Kliencie - rozumie się przez to osobę fizyczną, posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych;

c) Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy FASHION& STYLE, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.sklep.fashionstyle.blog

d) Towarze lub Towarach – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej dostępne w Sklepie.

e) Cenie - należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, wyrażoną w złotych polskich, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru.

f) Dostawcy – rozumie się przez to Pocztę Polską, InPost lub firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą.

g) Kosztach dostarczenia Towaru - rozumie się przez to opłaty za dostawę Towaru do Klienta.

h) Zamówieniu – rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. 

2. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie produkty oferowane w sklepie sklep.fashionstyle.blog są używane bardzo dobrym stanie.

3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

4. Klientów Sklepu obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

5. Sklep zobowiązany jest do stosowania kodeksu dobrych praktyk na podstawie art. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym rozumianego jako zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.

7. Sprzedawca umożliwia kontakt Klientowi w następujący sposób:

a) pod adresem: Maków, ul. Lipowa 57, 26-640 Skaryszew
b) pod numerem telefonu:  48 606-206-618 w godzinach 8-15, w dni robocze
c) pod adresem e-mail: emilia@fashionstyle.blog


II. Rodzaje, zakres i warunki usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Fashion & Style prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego sklep/fashionstyle.blog oraz świadczy usługę "NEWSLETTER". Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu Internetowego SKLEP/FASHIONSTYLE.BLOG w celu zawarcia umowy sprzedaży oraz jej realizacji, a usługa "NEWSLETTER" polega na przesyłaniu wiadomości zawierającej informacje o aktualnej ofercie.

3. Usługa „NEWSLETTER” jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych, a także wskazania adresu e-mail, na który wiadomości mają być przesyłane.

4. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:

  • przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 8.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 9.0 lub Chrome w wersji nie starszej niż 10.0 lub Opera w wersji nie starszej niż 10.0,

  • włączoną obsługę Java Script,

  • włączoną obsługę plików Cookies,

  • aktywny adres e-mail.


III. Warunki realizacji Zamówienia

1. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się na stronie internetowej www.fashionstyle.blog, składa zamówienie, wskazując na produkt/y, którym/i jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” , a następnie wskazanie w Koszyku sposobu odbioru i płatności, oraz potwierdzenie zamówienia.

2. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo. Ustalony przez Klienta login i hasło mają charakter poufny.

3. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje e-mail o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). Do momentu otrzymania przez Sklep potwierdzenia lub zapłaty realizacja zamówienia jest wstrzymana.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:

a. w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem) - po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia,

b. w przypadku zamówień płatnych przelewem- po zaksięgowaniu przedpłaty na konto Sklepu,

5. Realizacja zamówień Klientów następuje w dni robocze (za wyłączeniem dni zamkniętych magazynów Sklepu) zwyczajowo w ciągu 72 godzin od momentu potwierdzenia zamówienia przez Klienta lub zaksięgowania przez Sklep pełnej opłaty za zamówienie. Ze względu promocje sprzedażowe realizacja może ulec wydłużeniu do 7 dni roboczych.


IV. Zasady płatności

1. Należność za Towar oraz Koszty dostarczenia Towaru mogą być uiszczane według poniższych możliwości:

  • gotówką (za pobraniem) w przypadku dostarczenia Towaru przez Dostawcę,

  • przelewem na konto: 80 1140 2004 0000 3902 5201 8741Emilia Wróbel
    V. Dostawa zamówionego Towaru

1. Dostawa zamówienia odbywa się przez wysyłkę zamówionych towarów pod wskazany przez Klienta adres poprzez dostępne usługi spedytorskie (przewoźnika), np. Pocztę Polską /firmę kurierską tylko na terenie Polski. Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z tabelą kosztów wysyłki.

2. Klient proszony jest o sprawdzenie stanu przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy prosimy o dokonanie wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, zwłaszcza o spisanie protokołu określającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody i podpisanie jednocześnie przez przewoźnika i odbiorcę przesyłki.


VI. Zwrot zakupionego Towaru

1. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia odebrania przesyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sklep.

2. Sklep powinien otrzymać informację o odstąpieniu od umowy w formie pisma wysłanego pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Formularz odstąpienia od umowy

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowani o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

5. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Konsument powinien przekazać do Sklepu rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 30 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 30 dni. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do wysyłki zwrotu:

Fashion & Style E-Sklep, Maków, ul. Lipowa 57, 26-640 Skaryszew


VII. Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

VIII. Ochrona danych osobowych

1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klient przetwarzanych w ramach Sklepu.

2. Użytkownik pozostaje anonimowy do momentu dokonania pierwszego zakupu w Sklepie, subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera) lub wypełnienia formularza kontaktowego na stronie Sklepu. W tych przypadkach wymagane jest podanie określonych danych teleadresowych, które następnie przesyłane są do Sklepu.

3. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu zawierania za pośrednictwem realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Dane osobowe Klientów mogą być również przetwarzane przez Sprzedawcę dla celów statystycznych, archiwizacyjnych, oraz w celu dochodzenia roszczeń związanych z realizacją zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, a także po wyrażeniu na to uprzedniej zgody w celu subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.

4. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

5. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

6. Sprzedawca będzie przetwarzać dane osobowe Klientów przez cały czas istnienia profilu Klienta w Sklepie, przez okres realizacji zamówień, a także przez okres pełnych pięciu następujących po roku, w którym Klienta złożył ostatnie zamówienie w Sklepie.

7. Dane osobowe Klientów przetwarzane w Sklepie są lub mogą być przekazywane innym osobom, przy pomocy których Sprzedawca świadczy usługi dostępne w Sklepie, takim jak firma informatyczna, hostingodawca, firma księgowa, firma kurierska/spedycyjna, operator pocztowy.

8. Klient ma prawo do dostępu do danych osobowych przetwarzanych w Sklepie, prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia tych danych, a w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku, gdy przetwarzania danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej przez niego zgody, tj. w celu realizacji subskrypcji elektronicznego biuletynu (newslettera), Klient ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych. Wykonanie opisanych niżej uprawnień następuje poprzez kontakt ze Sprzedawcą, na podane na naszej stronie internetowej dane kontaktowe.

9. Klientowi w uzasadnionych przypadkach przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania jego danych osobowych, tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


IX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 czerwca 2023 r.

2. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

3. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.